Ngoài những chi phí trong hợp đồng chúng tôi có phải trả thêm chi phí nào khác không?

Ngoài những mức phí đã được tư vấn cụ thể và ghi rõ chi tiết trong hợp đồng, trong trường hợp không có phát sinh quý khách sẽ không phải trả thêm bất cứ chi phí nào khác.Trong trường hợp có phát sinh quý khách vui lòng thanh toán thêm những mức phí đã được nhân viên tư vấn cụ thể trên hành trình, ngoài những khoản phát sinh trên quý khách cũng sẽ không phải trả thêm bất cứ mức phí nào khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0981 339 595
icons8-exercise-96 chat-active-icon